Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: belastingen_per_01-01-2014.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

10 | Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014
1.3 Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting
De aanslaggrens voor de inkomstenbelasting is in 2014 € 45 (€ 45). Alleen als het verschil
tussen de verschuldigde inkomstenbelasting en het saldo van de gezamenlijke voorheffingen
en de voorlopige teruggaven meer bedraagt dan € 45 (€ 45) volgt een aanslag.
1.4 Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen
De grens voor teruggaaf op verzoek, op grond van te veel ingehouden loonbelasting en premie
volksverzekering over het belastingjaar 2014 is € 14 (€ 14). Naast de voorheffingen moeten
ook in aanmerking worden genomen de voorlopige teruggaven (gezamenlijk genoemd:
voorheffingssaldo). Als dit voorheffingssaldo de verschuldigde belasting niet of met niet
meer dan € 14 (€ 14) overtreft, dan volgt geen aanslag.
1.5 Reisaftrek
Voor het regelmatig woon-werkverkeer met het openbaar vervoer kan de reisaftrek van
toepassing zijn. Voor deze aftrek geldt een aantal voorwaarden:
• De belastingplichtige moet beschikken over een openbaarvervoerverklaring of een reisverklaring;
• De per openbaar vervoer afgelegde enkele reisafstand moet meer dan 10 kilometer
bedragen;
• De belastingplichtige moet regelmatig (doorgaans minimaal één keer per week of minimaal
40 dagen in 2014) tussen zijn woning en zijn werkplek heen en weer reizen per openbaar
vervoer.
Reiskosten openbaar vervoer
Enkele reisafstand woon-werkverkeer in km aftrekbedrag in 2014 aftrekbedrag in 2013
meer dan niet meer dan
0 10 – –
10 15 € 436 € 436
15 20 582 582
20 30 974 974
30 40 1.207 1.207
40 50 1.574 1.574
50 60 1.751 1.751
60 70 1.943 1.943
70 80 2.008 2.008
80 – 2.036 2.036
Voor de belastingplichtige die op drie, twee of één dag per week naar dezelfde plaats van
werkzaamheden reist per openbaar vervoer, bedraagt het aftrekbedrag indien de reisafstand
niet meer beloopt dan 90 kilometer: drie kwart, de helft respectievelijk een kwart van het in
de tabel aangegeven bedrag. Als de enkele reisafstand groter is dan 90 kilometer: € 0,23
(€ 0,23) per kilometer vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop wordt gereisd, maar
maximaal € 2.036 (€ 2.036).