Gedragscode Medische Hulpmiddelen

Met het ondertekenen van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) op 4 december 2013, hebben de twee belangrijkste brancheverenigingen binnen de tandheelkundige sector, INDENT en VGT, principieel gekozen voor een zuivere relatie tussen de zorgprofessional en de aanbieder van medische hulpmiddelen. Hiermee voldoen zij aan de uitdrukkelijke wens van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op dit gebied en sluiten zij zich aan bij vele branche­organisaties uit de medische sector die hen reeds voor gingen. Per 1 januari 2014 zullen ook diverse zorgpartijen, waaronder de KNMG, de Gedragscode ondertekenen waarmee wederkerigheid wordt bereikt.

De Gedragscode Medische Hulpmiddelen regelt de onderlinge relatie tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals. De gedragscode moet ervoor zorgen dat (financiële) prikkels met betrekking tot de verkoop van medische hulpmiddelen voortaan transparant, zorgvuldig en controleerbaar zijn.

Zo zijn allerlei vormen van gunstbetoon bij de verkoop van medische hulpmiddelen in beginsel verboden, behalve daar waar in de Gedragscode nog ruimte voor wordt gegeven. De mogelijk­heden hierin zijn zeer gelimiteerd en verkoopacties zullen dan ook vanaf heden getoetst worden aan de bepalingen in deze Gedragscode.

Door ondertekening van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen hebben alle leden van VGT en INDENT zich verplicht tot naleving van deze bepalingen.

Update december 2015:
Binnenkort wordt de bovengenoemde Gedragscode wettelijk vastgelegd in zowel de Wet Medische Hulpmiddelen als in de Wet BIG.
Het vrijwillige karakter van de Gedragscode verdwijnt dan en wordt vervangen door wettelijke regelgeving.
Rechts treft u het VGT Persbericht en Wetsvoorstel hierover aan.